โรงเรียนบ้านเขาวง
หมู่ที่ 11 บ้านเขาวง  ตำบลบ้านนา  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077555110
ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET (อ่าน 248) 12 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านเขาวง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (อ่าน 294) 28 พ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบแข่งขันได้เรียนต่อระดับชั้น ม. 1 (อ่าน 421) 24 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 432) 24 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ.วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 (อ่าน 503) 04 ส.ค. 59
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา (อ่าน 496) 01 ส.ค. 59
เตรีนมพร้อมสอบo-net 2559 (อ่าน 484) 28 ก.ค. 59