โรงเรียนบ้านเขาวง
หมู่ที่ 11 บ้านเขาวง  ตำบลบ้านนา  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077555110
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบแข่งขันได้เรียนต่อระดับชั้น ม. 1 (อ่าน 114) 24 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 116) 24 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ.วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 (อ่าน 212) 04 ส.ค. 59
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา (อ่าน 193) 01 ส.ค. 59
เตรีนมพร้อมสอบo-net 2559 (อ่าน 210) 28 ก.ค. 59